ZLV Online

Název článku:Vliv holých sečí či rychlého velkoplošného rozpadu lesa na celkový odtok za vegetační období
Číslo:2
Rok:2016
Autor:Vladimír Švihla, František Šach, Vladimír Černohous

Popis článku

Vliv holých sečí či rychlého velkoplošného rozpadu lesa na celkový odtok za vegetační období.
[Influence of clearcuttings or impact of rapid broad disintegration of a forest on total run-off by growing seasons] 138 - 144.