ZLV Online

Název článku:Vliv keřů kleče na vývoj přízemních teplot a vzdušné vlhkosti v nejbližším okolí
Číslo:3
Rok:2013
Autor:Ondřej Špulák

Popis článku

Vliv keřů kleče na vývoj přízemních teplot a vzdušné vlhkosti v nejbližším okolí.
[Effect of mountain pine shrubs on ground temperatures and air humidity in their close vicinity] 255 - 263.