ZLV Online

Název článku:Vliv likvidace klestu po těžbě dříví na populační hustotu lýkožrouta lesklého Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Číslo:3
Rok:2015
Autor:Petr Zahradník, Marie Zahradníková

Popis článku

Vliv likvidace klestu po těžbě dříví na populační hustotu lýkožrouta lesklého Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae).
[Influence of a brushwood elimination after felling on a population density of pine bark beetle Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)] 188 - 193.