ZLV Online

Název článku:Vliv mykorhizního přípravku a hnojiva na růst a napadení sazenic smrku ztepilého václavkami
DOI:10.59269/zlv/2023/2/695
Číslo:2
Rok:2023
Autor:František Lorenc, Jan Lubojacký, Tomáš Tonka

Popis článku

Vliv mykorhizního přípravku a hnojiva na růst a napadení sazenic smrku ztepilého václavkami
[Influence of mycorrhizal preparation and fertilizer on growth and honey fungus infestation of Norway spruce seedlings] 107-115