ZLV Online

Název článku:Vliv ozonu na lesní porosty – mechanismus působení, vliv na dřeviny, ukazatele poškození
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Vít Šrámek, Radek Novotný, Hana Uhlířová, Emilie Bednářová, Iva Hůnová

Popis článku

Vliv ozonu na lesní porosty - mechanismus působení, vliv na dřeviny, ukazatele poškození.
[Ozone impact on forest stands - mechanism, effect on trees, damage markers] 138 - 147.