ZLV Online

Název článku:Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.)
Číslo:1
Rok:2018
Autor:Lena Bezděčková, Karel Matějka

Popis článku

Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.)
[Influence of weather conditions on the quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) seeds] 1 - 9.