ZLV Online

Název článku:Vliv příměsi dubu zimního na diverzitu a druhové složení bylinného patra druhotných smrčin ve východních Čechách
Číslo:3
Rok:2015
Autor:Jan Šebesta, Radomír Řepka, Pavla Svobodová

Popis článku

Vliv příměsi dubu zimního na diverzitu a druhové složení bylinného patra druhotných smrčin ve východních Čechách.
[The effects of sessile oak admixtures on the understorey vegetation diversity and composition in the secondary Norway spruce forests (East Bohemia, Czech Republic] 194 - 200.