ZLV Online

Název článku:Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní
Číslo:3
Rok:2016
Autor:Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Martin Jahoda

Popis článku

Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní.
[Effect of mechanical soil preparation and wood ash fertilization on the growth of Scots pine plants] 197 - 202.