ZLV Online

Název článku:Vliv průměrných měsíčních teplot a úhrnných srážek na vlhkost, výhřevnost a popelovinu energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků
Číslo:4
Rok:2015
Autor:Tomáš Badal, Jiří Kšica, Vlastimil Vala, Václav Kupčák

Popis článku

Vliv průměrných měsíčních teplot a úhrnných srážek na vlhkost, výhřevnost a popelovinu energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků.
[The influence of the average monthly temperature and precipitation on cumulative moisture, calorific value and ash of energy chips made from logging residues] 299 - 308.