ZLV Online

Název článku:Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu osiva a dynamiku růstu semenáčků
Číslo:2
Rok:2013
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Popis článku

Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu osiva a dynamiku růstu semenáčků.
[Influence of origin and sorting of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seeds on the seed lot quality and seedling growth dynamics] 138 - 146.