ZLV Online

Název článku:Vliv různého zastoupení buku na jeho kvalitu a produkci ve směsi s modřínem
Číslo:1
Rok:2007
Autor:Stanislav Klíma

Popis článku

Vliv různého zastoupení buku na jeho kvalitu a produkci ve směsi s modřínem.
[Effects of the various proportion of beech on its quality and production in a mixture with larch] 5 - 10.