ZLV Online

Název článku:Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré
Číslo:3
Rok:2008
Autor:Vladimír Černohous, Dušan Kacálek

Popis článku

Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré.
[Ameliorating measures improving soil conditions within a mountain watershed to promote initial growth response of European beech, sycamore maple and silver fir] 200 - 206.