ZLV Online

Název článku:Vliv simulovaného pozdního mrazu a následných světelných podmínek na fluorescenci chlorofylu a vitalitu rašících sazenic smrku ztepilého
Číslo:2
Rok:2016
Autor:Ondřej Špulák, Jarmila Martincová

Popis článku

Vliv simulovaného pozdního mrazu a následných světelných podmínek na fluorescenci chlorofylu a vitalitu rašících sazenic smrku ztepilého.
[Effect of simulated late frost and subsequent light conditions on chlorophyll fluorescence and vitality of sprouting Norway spruce seedlings] 100 - 107.