ZLV Online

Název článku:Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah Cd, Cu, Pb a Zn v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků
Číslo:2
Rok:2021
Autor:Radek Novotný, Václav Pecina, Jakub Černý, Martin Valtera, David Juřička

Popis článku

Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah Cd, Cu, Pb a Zn v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků
[Influence of Norway spruce and european beech on Cd, Cu, Pb and Zn content in the surface horizons of forest soils in the area of the Jeseníky Mountains] 86-94