ZLV Online

Název článku:Vliv technologie přípravy půdy na míru ohrožení výsadby borovice lesní ponravou chrousta maďálového (Melolontha hippocastani Fabr.) v požářišti Bzenec (LS Strážnice)
Číslo:4
Rok:2015
Autor:Emanuel Kula

Popis článku

Vliv technologie přípravy půdy na míru ohrožení výsadby borovice lesní ponravou chrousta maďálového (Melolontha hippocastani Fabr.) v požářišti Bzenec (LS Strážnice).
[Influence of soil preparation technology on the level of threat to Scots pine planting posed by grubs of Melolontha hippocastani Fabr. in the fire area of Bzenec (Czech Republic)] 239 - 248.