ZLV Online

Název článku:Vliv transpirace porostů na vnitrodenní průtok v recipientu zalesněného mikropovodí v pahorkatinné oblasti v bezesrážkových periodách
Číslo:4
Rok:2017
Autor:Petr Kupec, Jan Deutscher

Popis článku

Vliv transpirace porostů na vnitrodenní průtok v recipientu zalesněného mikropovodí v pahorkatinné oblasti v bezesrážkových periodách.
[Influence of stand transpiration on diurnal streamflow in the recipient in an upland forested microwatershed during precipitation-free periods] 234 - 241.