ZLV Online

Název článku:Vplyv dezinfekcie a inokulácie substrátu symbiotickými hubami na tvorbu ektomykoríz a rast semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies /L./ KARST.)
Číslo:3
Rok:2012
Autor:Ivan Repáč

Popis článku

Vplyv dezinfekcie a inokulácie substrátu symbiotickými hubami na tvorbu ektomykoríz a rast semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies /L./ KARST.).
[Effects of disinfection and inoculation of substrate with symbiotic fungi on ectomycorrhiza formation and growth of Norway spruce (Picea abies /L./ KARST.) seedlings] 207 - 216.