ZLV Online

Název článku:Vplyv gradientu nadmorskej výšky na produkciu jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v podmienkach Bukovských vrchov
Číslo:3
Rok:2016
Autor:Michal Bugala, Zuzana Parobeková

Popis článku

Vplyv gradientu nadmorskej výšky na produkciu jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v podmienkach Bukovských vrchov.
[Influence of altitudinal gradient on productive potential of grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) in the Bukovské vrchy Mts., Slovakia] 175 - 180.