ZLV Online

Název článku:Vplyv klimatických a svetelných faktorov na klíčenie a prežívanie semenáčikov jedle bielej (Abies alba Mill.) a smreka obyčejného (Picea abies L. Karst.) vo výberkovom lese
Číslo:3
Rok:2014
Autor:Ján Jaďuď, Ján Pittner, Zora Snopková

Popis článku

Vplyv klimatických a svetelných faktorov na klíčenie a prežívanie semenáčikov jedle bielej (Abies alba Mill.) a smreka obyčejného (Picea abies L. Karst.) vo výberkovom lese.
[Impact of climatic and light factors on the germination and survival of silver fir (Abies alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) seedlings in selection forest] 167 - 174.