ZLV Online

Název článku:Vplyv rašelinového substrátu a inokulácie ektomykoríznymi hubami na koreňovú sústavu semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.)
Číslo:3
Rok:2020
Autor:Peter Jaloviar, Ivan Repáč, Denisa Sedmáková, Tomáš Trgala

Popis článku

Vplyv rašelinového substrátu a inokulácie ektomykoríznymi hubami na koreňovú sústavu semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.)
[Influence of peat substrate and inoculation with ectomycorrhizal fungi on the root system of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) Seedlings] 153-163