ZLV Online

Název článku:Vplyv vlhkosti palivového dreva na tepelnú účinnosť kotlov malých a stredných zdrojov tepla
Číslo:2
Rok:2020
Autor:Ladislav Dzurenda

Popis článku

Vplyv vlhkosti palivového dreva na tepelnú účinnosť kotlov malých a stredných zdrojov tepla
[Effect of moisture content of firewood on the energy efficiency of low and medium temperature processing boilers] 65-71