ZLV Online

Název článku:Výchova borových porostů ve středním věku – experiment Kersko
Číslo:4
Rok:2012
Autor:David Dušek, Jiří Novák, Marian Slodičák

Popis článku

Výchova borových porostů ve středním věku - experiment Kersko.
[Thinning of middle-aged Scots pine stands - Kersko experiment] 297 - 303.