ZLV Online

Název článku:Výchova smrekových porastov z hľadiska statickej stability na výzkumných plochách IUFRO – Biely Váh (Slovensko)
Číslo:4
Rok:2017
Autor:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka

Popis článku

Výchova smrekových porastov z hľadiska statickej stability na výzkumných plochách IUFRO - Biely Váh (Slovensko).
[Tending of spruce stands from static stability perspective at the Biely Váh IUFRO research plots (Slovakia)] 223 - 233.