ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení alometrických funkcí pro stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies /L./ KARST.) z oblasti Orlických hor
Číslo:3
Rok:2012
Autor:Tomáš Čihák, Monika Vejpustková, Vít Šrámek, Róbert Marušák

Popis článku

Vyhodnocení alometrických funkcí pro stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies /L./ KARST.) z oblasti Orlických hor.
[Evaluation of allometric functions for the assessment of Norway spruce (Picea abies /L./ KARST.) aboveground biomass in the Orlické Mountains (Czech Republic)] 257 - 265.