ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku
Číslo:1
Rok:2020
Autor:Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček

Popis článku

Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku.
[Evaluation of tree species composition and comparison of costs required for the forest regeneration between really used and model species composition in the areas affected by spruce dieback] 1-10