ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení hydropedologického průzkumu na experimentálním lesohydrologickém objektu Deštenská stráň v Orlických horách
Číslo:1
Rok:2007
Autor:Vladimír Švihla, František Šach, Zbyněk Kulhavý, Petr Kantor

Popis článku

Vyhodnocení hydropedologického průzkumu na experimentálním lesohydrologickém objektu Deštenská stráň v Orlických horách.
[Interpretation of hydropedologic investigation on the experimental forest hydrology area Deštenská stráň in the Orlické hory Mts.] 27 - 36.