ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na výzkumných plochách série 1995 v juvenilním stadiu růstu
Číslo:2
Rok:2010
Autor:Petr Novotný, Josef Frýdl

Popis článku

Vyhodnocení proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na výzkumných plochách série 1995 v juvenilním stadiu růstu.
[Evaluation of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances on research plots of series 1995 in juvenile growth stage] 92 - 105.