ZLV Online

Název článku:Výskyt invázneho druhu pajaseň žliazkatý [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] v mestskej oblasti – prípadová štúdia
Číslo:2
Rok:2021
Autor:Žaneta Pauková, Martin Hauptvogl

Popis článku

Výskyt invázneho druhu pajaseň žliazkatý [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] v mestskej oblasti – prípadová štúdia
[Occurrence of invasive species tree of heaven [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] in the urban area – a case study] 138-145