ZLV Online

Název článku:Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
Číslo:4
Rok:2022
Autor:Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková, Kateřina Vítová

Popis článku

Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
[Use of DNA analyzes for verifying the declared origin of Scots pine (Pinus sylvestris L.) reproductive material] 259-268