ZLV Online

Název článku:Vývoj kořenových systémů smrku ztepilého v kulturách založených krytokořenným a prostokořenným sadebním materiálem v extrémních horských podmínkách
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Popis článku

Vývoj kořenových systémů smrku ztepilého v kulturách založených krytokořenným a prostokořenným sadebním materiálem v extrémních horských podmínkách.
[Post-planting development of root system of bare-rooted and containerized Norway spruces planted under extreme mountain conditions] 31 - 37.