ZLV Online

Název článku:Vývoj lesnej kultúry smreka obyčajného a buka lesného po aplikácii hnojiva a hydrogelu na kalamitnej ploche v pohorí Javorie, Stredné Slovensko
Číslo:4
Rok:2020
Autor:Ivan Repáč, Martin Belko

Popis článku

Vývoj lesnej kultúry smreka obyčajného a buka lesného po aplikácii hnojiva a hydrogelu na kalamitnej ploche v pohorí Javorie, Stredné Slovensko
[Development of Norway spruce and European beech plantations treated with fertilizer and hydrogel on windthrow area in the Javorie Mts., Central Slovakia] 232-241