ZLV Online

Název článku:Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku
Číslo:4
Rok:2019
Autor:Jan Leugner, Evelína Erbanová

Popis článku

Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku.
[Different performance of mountain Norway spruce population parts under conditions of high nitrogen load] 175-180