ZLV Online

Název článku:Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) Při různých intenzitách slunečního záření a závlahy
Číslo:2
Rok:2019
Autor:Jan Vítámvás, Lukáš Bílek, Iva Ulbrichová, Václav Bažant, Jaromíra Dreslerová, Zdeněk Vacek

Popis článku

Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy.
[Emergence, survival and root system of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in different light intensities and irrigation regimes] 102-109