ZLV Online

Název článku:Zhodnocení početnosti ponrav Melolontha hippocastani Fabr. a rozsahu ztrát v lesních kulturách v závislosti na ekologických podmínkách
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Milan Švestka, Karel Drápela

Popis článku

Zhodnocení početnosti ponrav Melolontha hippocastani Fabr. a rozsahu ztrát v lesních kulturách v závislosti na ekologických podmínkách.
[Assessment of the abundance of Melolontha hippocastani Fabr. grubs and the extent of damage to forest plantations in relation to environmental conditions] 8 - 15.