ZLV Online

Název článku:Zmena zásob uhlíka v biomase lesných porastov vo Vysokých Tatrách v dôsledku veĺkoplošnej disturbancie
Číslo:4
Rok:2016
Autor:Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Vladimír Šebeň

Popis článku

Zmena zásob uhlíka v biomase lesných porastov vo Vysokých Tatrách v dôsledku veĺkoplošnej disturbancie.
[Carbon stock change in forest stands biomass following a large-scale disturbance in the High Tatras] 239 - 246.