ZLV Online

Název článku:Změny porostní struktury, množství a kvality mrtvého dřeva v horské smrčině po velkoplošné disturbanci
Číslo:4
Rok:2016
Autor:Jaroslav Červenka, Radek Bače, Jitka Zenáhlíková, Miroslav Svoboda

Popis článku

Změny porostní struktury, množství a kvality mrtvého dřeva v horské smrčině po velkoplošné disturbanci.
[Changes in stand structure, dead wood quantity and quality in a mountain spruce forest after severe disturbance] 254 - 261.