ZLV Online

Název článku:Zvýšení biologické kvality jedinců tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) připravovaných pro záchranné programy
DOI:10.59269/zlv/2023/4/712
Číslo:4
Rok:2023
Autor:František Havránek, Jan Cukor, Boris Hučko, Lucie Hambálková

Popis článku

Zvýšení biologické kvality jedinců tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) připravovaných pro záchranné programy
[Improving the biological quality of black grouse (Lyrurus tetrix) individuals prepared for rescue program] 256-261