Lesní ochranná služba (LOS)

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, byla zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v roce 1995.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti pesticidních přípravků používaných v ochraně lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ochraně lesa) dle platné legislativy a centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činnosti je možno nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

 
Náplň činnosti LOS

Kontakty LOS

Odběr a zasílání vzorků k laboratorním rozborům

Útvar LOS

Z historie útvaru OL (LOS)

 

Aktuality

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2018:
Formulář
„Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2018“ je možné stáhnou zde.
Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu:
Text oficiální "Žádosti o hlášení za rok 2018" je k dispozici zde.

 

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci z PRV 2014-2020 - Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách - 7. kolo příjmu žádostí zde.

 

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2018: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2017 a jejich očekávaný stav v roce 2018 - ke stažení zde.

 

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2017/2018. Svazek 21, 2018 - ke stažení zde.

 

Kůrovcová kalamita v obraze + materiály k zvládnutí kůrovcové gradace
V návaznosti na aktuálně probíhající rozsáhlou kůrovcovou gradaci v Česku přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Představu o aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech je možné získat z přiložené fotodokumentace. Uvedené materiály a foto jsou k dispozici zde.

 

 

 

Semináře

Celostátní seminář LOS se zahraniční účastí:

Název: Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019

Téma: Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě

Termín konání: 16. dubna 2019

Pořadatel: Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice

Odborní a organizační garanti: Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška

Pozvánka - ke stažení zde

Přihláška - ke stažení zde

 

 

Odkazy

Kalendář ochrany lesa

Letáky - Metodické pokyny LOS

Projekty řešené na útvaru LOS

Referenční zkušební laboratoř Testování pesticidů - Stanice GEP

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa k 29. 2. 2016

Stanoviska k Žádostem o dotace z PRV 2014-2020

Zpravodaj ochrany lesa 

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum