Výroční zpráva

Odborná náplň:
Obsahuje výsledky ukončených projektů, přehled řešených výzkumných úkolů a trvalých činností na základě pověření MZe, MŽP i zahraničních organizací, představuje poradní a pedagogickou činnost a další aktivity výzkumného ústavu.

Periodicita:
Vychází jedenkrát ročně v on-line verzi.

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009 

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016