Projekt č. 070 – Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce

Projekt je řešený v rámci programu: Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2014-2020

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 3. 2020

Cílem projektu bylo vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového využití v cílovém regionu.

V průběhu řešení projektu byly zjišťovány a mapovány možné užitky a proveditelnost infrastrukturních opatření /ekosystémových služeb v cílovém regionu, který je součástí dunajského regionu. Patří sem například:

  • Ochrana životního prostředí – podpora užívání udržitelných energií – díky udržitelnému, efektivnímu, regionálnímu, decentrálnímu, energetickému využití odpadních kalů.
  • Zajištění/obnova kvality vody díky zadržení/zpětnému získání živin a zadržení/eliminaci oragnických a anorganických škodlivin jako např. těžkých kovů, polymerů aj. z odpadních kalů a odpadních vod stejně tak jako z energetického využití managementu rizik životního prostředí pomocí cíleného opětovného získání živin jako především fosforu a zadržení škodlivin za účelem ochrany vod, půd a vzduchu.
  • Zachování biologické rozmanitosti, krajin, kvality vzduchu a půdy díky využití látek (např. zpětný zisk fosforu), cílený živinový management pro zemědělské plochy a kyselé na živiny chudé lesní oblasti cílových regionů se zohledněním ochrany pitné vody.
  • Vytvoření prosperity díky vytvoření konceptu: vytvoření struktur – živinový management, logistický řetězec, spolupráce obcí a podniků, zřízení a provoz pilotních zařízení.
  • Zavedení výzkumu a vzdělání díky metodickému vývoji, vytvoření Know-how a kapacit v cílových regionech.
    Posílení institucionální kapacity prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce.

Lead partner:

Partneři projektu:

Projektové plakáty:

  • Plakát č. 1 (PDF, 304 kB)
  • Plakát č. 2 (PDF, 8971 kB)

Poznámka: Omlouváme se za deformaci a nepoměr ve velikosti loga projektových partnerů. Důvodem je pravidlo, že logo EU a logo programu EÚS nesmí být ani na výšku, ani na šířku menší, než ostatní loga, která jsou společně použita.