Aktuality

České hraniční lesy

Je možno odhadnout, zda měly pohraniční lesy v českých zemích objektivní význam a zda mohl český stát obstát jako samostatný v evropském prostoru za podmínek expanze silnějších sousedů?

Na tyto zajímavé otázky se snaží odpovědět profesor Vilém Podrázský z České zemědělské univerzity. Ve svém článku, který vyšel ve Zprávách lesnického výzkumu, nastiňuje historické souvislosti, komentuje a srovnává podklady, zabývající se nepřímo lesy českého pohraničí a přírodou danými předpoklady politické síly feudálních společností, neboť přímo se touto problematikou doposud nikdo nezabýval.