Ing. Jiří Mottl, CSc. – první ředitel lesnického výzkumného pracoviště v Opočně

Ing. Jiří Mottl, CSc. (* 4. 11. 1922 Vlachovo Březí, okr. Klatovy; † 13. 12. 2012 Uherské Hradiště) ukončil ČVUT – Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze v r. 1949. V roce 1951 byl jmenován ředitelem nově založeného Výzkumného ústavu pro pěstění lesů, semenářství a školkařství v Opočně s pověřením tento ústav vybudovat. Zastával současně funkci vedoucího kolektivu pěstování topolů, které představovalo jeho hlavní odborné zaměření. V roce 1964 zpracoval kandidátskou disertaci na téma Pěstování topolů na různých stanovištích v podorlické oblasti. V roce 1961 přešel do Výzkumné stanice VÚLHM v Uherském Hradišti – Kunovicích, kterou řadu let vedl, a kde až do odchodu do důchodu (1987) pokračoval ve výzkumu a v praktickém pěstování rychlerostoucích dřevin. Aktivně se také věnoval včelařství (byl rovněž dlouholetým členem redakční rady časopisu Včelařství), pro které z několika stovek různých klonů vrb, shromážděných z celého světa, vybral třináct, které považoval za nejužitečnější pro včely i rozvoj včelstev a přitom i za vhodné pro další hospodářské využití (Mottl, J., Štěrba, S. a Kodoň, S.: Vrby pro včelí pastvu. Praha, Český svaz včelařů 1980. 128 s.). Zemřel dne 13. 12. 2012 v Uherském Hradišti ve věku 90 let.


Primární (použitý) pramen:

Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 – 2000. Sest. F. Šach a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 156 s. – ISBN 80-86461-14-9.


Pro webové stránky www.vulhm.cz z primárního zdroje připravil (editoval a některé další informace doplnil): Václav Nárovec

Datum poslední revize obsahu stránky: 15. července 2019   /zl-sr/