Lesnická hydrologie 2022 – pokyny pro autory

POKYNY PRO AUTORY

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu v lesních povodích

15. – 16. září 2022, hotel Luna, Kouty

Abstrakty

  • Koneční termín pro zasílání abstraktů je 15. srpna 2022.
  • Abstrakty zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: hellebrandova@vulhm.cz
  • Maximální rozsah abstraktu je 2500 znaků
  • Vzor abstraktu (docx) ke stažení, viz níže

Příspěvky k vystoupení
Předpokládaná délka příspěvků je max. 15 minut + 5 minut diskuse

Postery
rozměry: 1 m šířka x 2 m výška

Publikace příspěvků
Zájemci budou mít možnost své příspěvky publikovat v recenzovaném časopisu Zprávy lesnického výzkumu.
Časopis je excerpován v databázi Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, CAB Abstracts, České zemědělské a potravinářské bibliografii.
Příspěvky musí být zpracovány dle pokynů ZLV a zaslány v elektronické podobě nejpozději do 30. září 2022 na adresu hellebrandova@vulhm.cz.
Poté projdou standardním recenzním řízením.