Lesnická hydrologie – věda a praxe

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu na malých lesních povodích
21.9. – 23.9. 2015, Ostravice

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, věnovanou problematice lesnické hydrologie z pohledu vědy, ale také z pohledu praxe. Konference, pořádaná u příležitosti 60. letého výročí hydrologického a ekologického výzkumu na malých lesních povodích v Beskydech – Červíku a Malé Ráztoce, se bude konat v termínu 21. – 23. 9. 2015 v horském hotelu Sepetná v Ostravici.

–> POZVÁNKA NA KONFERENCI (pdf, 388 kB)

Tematické zaměření konference

 • Vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích
 • Možnosti zvyšování retenční schopnosti lesů
 • Přenos poznatků moderní hydrologie do opatření lesnického a krajinného managementu
 • Ekonomické zhodnocení hydrické funkce lesa a platby za ekosystémové služby

–> ​PROGRAM KONFERENCE
–> POKYNY PRO AUTORY – Abstrakty k přednáškám a posterům je možné zasílat nejpozději do 3. července 2015.

​Vědecký výbor

 • RNDr. Pavel Krám, Ph.D. – Česká geologická služba
 • Ing. Michal Kravčík, CSc. – MVO Ľudia a voda
 • doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – ENKI, o. p. s.
 • Ing. Miroslav Tesař, CSc. – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Organizační výbor

 • Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Vícha
 • Ing. Zora Lachmanová, Ph.D.

​Organizační pokyny

Konference se uskuteční v prostorách horského hotelu Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice.
Jednacím jazykem bude čeština, slovenština a polština.

Účastnický poplatek:

Konferenční poplatek činí 2 500,- Kč (vč. DPH).
Cena pro studenty je 2 000,- Kč (vč. DPH).
V ceně je zahrnuta účast na konferenci, sborník abstraktů, exkurze, občerstvení a strava v průběhu konference.

Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci konference podle svých potřeb sami. Hotel Sepetná, ve kterém se bude konference konat, nabízí ubytování v jednolůžkovém pokoji za cenu 1190,- Kč za pokoj, ve dvoulůžkovém pokoji za cenu 1790,- Kč za pokoj a ve čtyřlůžkových bungalovech za cenu 2190,- Kč za plně obsazený bungalov.

Přihlašování na konferenci

Na konferenci je stále možné se přihlásit.
–> ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Kontakty

Dotazy k organizaci konference: Ing. Zora Lachmanová, Ph.D, lachmanova@vulhm.cz
Zasílání příspěvků a informace týkající se publikování ve sborníku: Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D., hellebrandova@vulhm.cz