Lesnická hydrologie – program

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu na malých lesních povodích
21.9. – 23.9. 2015, Ostravice

PROGRAM KONFERENCE

Pondělí 21. září 2015

13.30 – 14.00 Registrace účastníků
14.00 – 14.15 Zahájení konference

14.15 – 16.20 Blok 1
14.15 – 14.40 Vít Šrámek – 60 let hydrologického měření v Beskydech
14.40 – 15.05 Jiří Lehký – Představení CHKO Beskydy a nahlédnutí na ochranu přírody a vodních toků z pohledu Správy CHKO
15.05 – 15.30 Milan Jařabáč – Historie hydrologického výzkumu v Beskydech
15.30 – 15.55 Vratislav Mansfeld – Aplikovaný výzkum a oblastní plány rozvoje lesů
15.55 – 16.20 František Šach, Vladimír Černohous – Lesní odtokové plochy a malá povodí s experimenty těžby dřeva ve vazbě na jejich vodnost

16.20 – 16.40 – Přestávka s občerstvením

16.40 – 18.45 – Blok 2
16.40 – 17.05 Václav Škarpich – Mrtvá dřevní hmota v korytech toků
17.05 – 17.30 Tomáš Galia – Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
17.30 – 17.55 Ladislav Menšík, Eva Kostková, Jiří Kulhavý – Kvantita, kvalita srážkových a průsakových vod v lesních porostech na Drahanské vrchovině
17.55 – 18.20 Pavel Krám, Jakub Hruška, Jan Čuřík, František Veselovský – Vliv smrkového porostu a kontrastních podložních hornin na atmosférickou depozici Slavkovského lesa

19.00 – večeře formou rautu

Úterý 22. září 2015

9.00 – 11.05 – Blok 3
09.00 – 09.25 Zdeněk Poštulka, Marián Horváth, Petra Bečvářová – Adaptace lesních povodí na změnu klimatu – problémy a východiska
09.25 – 09.50 Michal Kravčík – Možné vplyvy pol’nohospodársko-urbannej krajiny na vznik bleskových povodní v lesnej krajine
09.50 – 10.15 Anna Lamačová, Pavel Krám, Jakub Hruška – Vliv očekávané klimatické změny na hydrologický režim povodí Červík
10.15 – 10.40 Jan Pokorný – Distribuce sluneční energie a oběh vody v lesích – efekt na klima
10.40 – 11.05 Pavol Šutý – Technické a biotechnické opatrenia v lesoch

11.00 – 11.20 – Přestávka s občerstvením

11.20 – 13.00 – Blok 4
11.20 – 11.45 Lenka Kovářová, Milena Kovářová – Závislost teplotní amplitudy na vlhkostních poměrech stanoviště
11.45 – 12.10 Václav Královec, Zdeněk Kliment, Lukáš Vlček, Jana Kozáková – Hodnocení retence vody v půdě a v lesním a nelesním prostředí
12.10 – 12.35 Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Aleš Vondra – Hydrologický průzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace
12.35 – 13.00 Martin Šanda, Anne Marx, Jakub Jankovec, Simone Hintze, Johannes Barht, Tomáš Vogel, Robert van Geldern, Christian Hanke – Výskyt forem uhlíku ve vodách horského povodí

13.00 – 14.00 – Oběd

14.00 – 15.55 – Blok 5
14.00 – 14.25 Martin Valtera, Zora Lachmanová – Podpora mikroreliéfu zvýší retenci vody v lesích
14.25 – 14.50 Zora Lachmonová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Zdeněk Vícha – Vliv snížení kyselé atmosférické depozice na kvalitu odtékající vody
14.50 – 15.15 Otakar Štěrba, Jan Unucka – Iniciální stádia říční krajiny a možnost jejich výzkumu
15.15 – 15.40 Jan Čermák, Naděžda Naděždina – Les a voda v období ohrožení lesů suchem nebo zamokřením

15.40 – 16.00 – Přestávka s občerstvením

16.00 – 18.00 – Blok 6
16.00 – 16.25 Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, František Šach – Vliv holých sečí na celkový odtok z lesa ve vegetačním období
16.25 – 16.50 Vladimír Fárek, Andrea Jančíková, Ondřej Kosík, Zora Lachmanová, Jan Unucka, Zdeněk Vícha, Dušan Židek – Příspěvek k možnostem využití GIS a hydrologických modelů v analýzách výzkumných lesních povodí Červík a Šumný potok
16.50 – 17.25 Jan Deutscher, Petr Kupec – Dynamika trendů základních prvků vodní bilance lesního mikropovodí v pahorkatinné oblasti v suchých periodách
17.25 – 18.00 Závěrečná diskuze

19.00 – večeře

Středa 23. září 2015

7.00 – 8.00 Snídaně
8.00 – 16.30 Exkurze na experimentální povodí Červík a Malá Rázkoka