Lesnická hydrologie – pokyny pro autory

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu na malých lesních povodích

21.9. – 23.9. 2015, Ostravice

Pokyny pro autory

Abstrakty k přednáškám a posterům je možné zasílat nejpozději do 3. července 2015.

Abstrakty

Abstrakty zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: hellebrandova(et)vulhm.cz.
Maximální rozsah abstraktu je 2500 znaků.
Šablona abstraku (dotx)

Příspěvky k vystoupení

Předpokládaná délka příspěvků je max. 15 minut + 5 minut diskuse.

Postery

Rozměry: maximální rozměr formát A0.

Publikace příspěvků

Zájemci budou mít možnost své příspěvky publikovat v recenzovaném časopisu Zprávy lesnického výzkumu.
Časopis je excerpován v databázi Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, CAB Abstracts, České zemědělské a potravinářské bibliografii.

Příspěvky musí být zpracovány dle pokynů ZLV a zaslány v elektronické podobě nejpozději do 21. září 2015 na adresu hellebrandova(et)vulhm.cz.
Poté projdou standardním recenzním řízením.