Aktuality

Mezinárodní on-line konference o významu evropských lesů

Jaká budoucnost čeká evropské lesy?

(Kůrovcová kalamita – současný stav a budoucnost (středo)evropského lesnictví)

Nejen lesy v České republice, ale v celém širším středoevropském regionu čelí již po několik let bezprecedentní kůrovcové kalamitě. Média a veřejnost tuto dramatickou situaci v lesích odsunula pod vlivem pandemie COVID-19 do pozadí. Kůrovcová kalamita však nijak neubývá na síle a rozvrat lesních porostů i následné problémy s ekologií rozsáhlých holin, potřebou zalesnění a výchovy porostů i ekonomických problémů vlastníků lesů jsou stále palčivější.

Jde o jednu z mnoha nepříznivých epizod, které musí lesní hospodářství čelit, nebo o zásadní bod zlomu v sektoru lesnictví?

Této problematice je věnována mezinárodní on-line konference FORESTS´ FUTURE, kterou ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve dnech

23. – 24. března 2021

O současném stavu a předpokládaném vývoji kůrovcové kalamity, stejně jako o problematice nápravných opatření a dopadů na ekonomiku lesnického sektoru a lesnickou politiku budou odborníci a vědci diskutovat ve čtyřech sekcích.

Na akci je registrováno více než 130 účastníků z 26 zemí.

Zúčastnit se mohou i další zájemci.

Informace ke konferenci a možnosti připojení najdete zde.

Výsledky jednání budou k dispozici v týdnu od 29. 3. 2021