Aktuality

Nové perspektivy a otázky pro lesnický výzkum ve střední Evropě

III. společný seminář VÚLHM a SBS – tentokrát v Orlických horách

Již potřetí se na společném semináři setkali pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Kompetenzzentra Saských státních lesů. Historicky existuje dlouhodobá spolupráce těchto výzkumných institucí především v oblasti Krušných hor v souvislosti se zdravotním stavem lesů a imisní kalamitou.

Současná doba přináší problémy a témata pro lesnický výzkum, která jsou obdobná v rámci celého středoevropského prostoru a jejichž řešení vyžaduje úzkou mezinárodní kooperaci. Společný seminář byl v pořadí třetí – po předchozích jednáních v Mostě (2017) a Wermsdorfu (2019) proběhlo letošní setkání v Deštném v Orlických horách ve dnech 21. – 22. 9. 2022.

V rámci semináře zaznělo celkem 19 odborných příspěvků z oblasti ekologie lesa, genetiky a reprodukčního materiálu lesních dřevin, ochrany lesa, myslivosti a pěstování lesů.

Diskutovány byly potřeby lesního hospodářství s ohledem na projevy změn klimatu, které výrazně ovlivňují zdravotní stav, produkci i perspektivy pěstování hlavních hospodářských dřevin, dále zvýšená potřeba reprodukčního materiálu z hlediska množství, druhového spektra, genetické pestrosti i kvality po kůrovcové kalamitě, problematika nových druhů škůdců v ochraně lesa i vysokých stavů spárkaté zvěře.

Pozornost byla věnována rovněž stavu půd a možnostem jejich revitalizace včetně leteckého vápnění. Pro oblast aplikovaného lesnického výzkumu považují zástupci obou institucí za základní včasné definování nových priorit, rychlý a srozumitelný přenos získaných poznatků směrem k lesnické praxi i jejich ověřování v rámci dlouhodobých poloprovozních pokusů a výzkumných ploch.

V závěru jednání podepsali zástupci VÚLHM a Kompetenzzentra SBS doc. Vít Šrámek a Dr. Dirk Roger Eisenhauer smlouvu o spolupráci mezi oběma organizacemi.

Druhý den byl věnován exkurzi v oblasti Orlických hor, kde účastníci navštívili plochu intenzivního monitoringu ICP Forests Luisino údolí, výzkumné objekty v povodí U Dvou louček i poloprovozní pokusy na majetku Jana Kolowrata Krakowského.

Dokumenty ke stažení

Book of Abstracts

Prezentace

 1. Measurement of snow characteristics in the mountains (Ondřej Špulák)
 2. ArcheoForest – analysis of historical and archeological data sources for the evaluation of tree species occurrence models (Anke Exner, Paul Gebert, Sven Martens)
 3. Tree-ring analysis shows a remarkable regenerative capacity and drought resistance of Silver fir (Monika Vejpustková, Tomáš Čihák)
 4. Forest soil condition, nutrition supply and health state of young Norway spruce stands in the Eagle Mts. (Orlické hory) during 2002–2018 period (Radek Novotný, Věra Fadrhonsová, Vít Šrámek)
 5. Establishment of seed orchards for admixed and rare deciduous tree species – a field of future cooperation? (Heino Wolf)
 6. Towards the activities of the Department of Forest Tree Species Biology and Breeding (Josef Frýdl, Petr Novotný, Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Martina Komárková)
 7. Research on drought and frost hardiness of provenances, progenies and clones as base for the adaptation of forestry on climate change (Heino Wolf)
 8. Norway spruce susceptibility to stress in lower altitudes: experiment introduction (Jakub Černý)
 9. The Soil Moisture Traffic Light – A web-based information system for the daily assessment of water availability in forests (Rainer Petzold, Alex Peters, Thi Thanh Luong, Rico Kronenberg, Henning Andreae)
 10. The forest protection situation in Saxony after four years of bark beetle calamity (Sven Sonnemann, Lutz-Florian Otto, Franz Matschulla)
 11. Massive dying of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in Czechia: current situation and research findings (František Lorenc, Miloš Knížek, Jan Liška, Adam Véle, Jan Lubojacký, Petr Zahradník)
 12. Assessment of damaged and disturbed areas by use of Copernicus data (Karina Hoffmann, Julian Backa)
 13. Wild ungulates population dynamics: Monitoring and possible solutions of population control (Jan Cukor, Lucie Hambálková, Vlastimil Skoták, Richard Ševčík)
 14. Fighting the African Swine Fever (ASF) in Saxony – Trapping of wild boars in the Saxon Sate Forest (Marco Horn, Arnd Schöndube, Klaus Polaczek)
 15. Genetic characterization of the red deer (Cervus elaphus L.) population structure in the Saxon Ore Mountains (Ute Tröber)
 16. Removal of logging residues on the clear-cut areas: a way to economic profit or to soil degradation? (Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Radek Novotný)
 17. Latest news on surface water protection and nature conservation obstacles in municipal licensing of soil protection liming (Henning Andreae)
 18. Current research projects focused on silviculture (Jiří Novák, Jan Leugner, David Dušek, Dušan Kacálek)
 19. Modelling natural regeneration of beech and oaks