Přehledy publikovaných prací – útvar pěstování lesa (2015-2016)

Soupis publikační činnosti za rok 2016:

Úplný soupis prací, publikovaných v roce 2016 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. – VS Opočno, je ve formátu textového editoru MS-WORD (DOCX) k dispozici ZDE.

Soupis publikační činnosti za rok 2015:

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2015 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. – VS Opočno, je ve formátu textového editoru MS-WORD (DOCX) k dispozici ZDE.

Vybrané odkazy:

Faktografická a bibliografická služba knihoven – PTEJTE SE KNIHOVNY!

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize (změna) stránky: 18. července 2019