Přehledy publikovaných prací – útvar pěstování lesa (2014)

Soupis publikační činnosti za rok 2014:

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2014 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. – VS Opočno, je ve formátu DOC k dispozici ZDE.

Vybrané odkazy:

VSTUP DO ON-LINE KATALOGU knihovny útvaru pěstování lesa.

Faktografická a bibliografická služba knihoven – PTEJTE SE KNIHOVNY

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize (změna) stránky: 18. července 2019