Přehledy publikovaných prací – útvar pěstování lesa (2014)

Soupis publikační činnosti za rok 2014:


Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2014 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. – VS Opočno, je ve formátu DOC k dispozici ZDE.


Vybrané odkazy:

VSTUP DO ON-LINE KATALOGU knihovny útvaru pěstování lesa.
Faktografická a bibliografická služba knihoven – PTEJTE SE KNIHOVNYPřipravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize stránky: 24. listopadu 2023   /sr/